Politica de confidentialitate

I. General

XAPT Solutions (situat in Intrarea Gadinti nr 1, sector 1, Bucuresti), respecta drepturile legate de protectia datelor personale ale utilizatorului interesat de serviciile si produsele XAPT. XAPT proceseaza toate datele personale de care a luat cunostinta prin utilizarea site-ului Web (in continuare numit Website) in conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare: GDPR), Legea CXII din 2011 privind dreptul la auto-determinare informationala si libertatea de informare (denumit info act) si prevederile prezentei politici de confidentialitate. Prezenta declaratie ofera informatii despre ce fel de date personale sunt procesate de XAPT si despre modul in care acestea sunt utilizate prin intermediul site-ului web. Aveti posibilitatea sa aflati cum puteti exercita drepturile prevazute in capitolul III din GDPR (Dreptul persoanei vizate), de exemplu, modul in care se poate verifica acuratetea acestor date si modul in care puteti solicita radierea acestora din registrul XAPT. Va informam ca puteti naviga mai multe pagini din cadrul site-ului nostru fara a fi nevoie sa furnizati date personale. Cu toate acestea, in scopul furnizarii unor date, ar putea fi necesara inregistrarea si identificarea persoanei dvs. de contact ca fiind o entitate economica, bugetara sau sociala data. Prezentele reguli se aplica numai pentru site-ul XAPT, acestea nu se aplica in cazul oricarei altor site-uri online, accesibile prin click pe link-urile operate de terte parti de pe site-ul web al XAPT. Va informam ca definitiile utilizate aici au aceleasi semnificatii ca cele definite in articolul 4 al GDPR, astfel incat evitam prezentarea separata a acestora.

II. Controlul datelor

Prelucrarea datelor este efectuata de acei angajati ai XAPT care participa direct la furnizarea de servicii in cadrul activitatilor lor, in conformitate cu scopul limitarii prelucrarii. 
Resposabilul cu controlul datelor: XAPT Solutions
Adresa responsabilului cu controlul datelor: Intrarea Gadinti nr 1 
Adresa de e-mail a responsabilului cu controlul datelor: rocontact@xapt.com. 

Va informam ca nu este desemnat niciun ofiter de protectie a datelor la XAPT, insa reprezentantul responsabil de problemele de protectie a datelor poate fi contactat oricand prin adresa de e-mail de mai sus sau prin posta in legatura cu politica de confidentialitate actuala sau cu prelucrarea datelor personale furnizate.

III. Principiile procesarii datelor

XAPT ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele personale ale vizitatorilor (in continuare: Vizitatori) ale site-ului Web sunt in permanenta:

(a) prelucrate in mod legal si corect, in conformitate cu temeiul juridic adecvat (legalitate, corectitudine, transparenta);

(b) colectate pentru un scop specific, explicit si legitim si neprelucrate mai departe intr-o maniera incompatibila cu aceste scopuri;

(c) adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile pentru care sunt procesate (minimizarea datelor);

(d) exacte si, daca este necesar, actualizate; si daca este posibil, datele personale inexacte sunt sterse sau rectificate fara intarziere (exactitate);

(e) pastrate intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate pentru o perioada care nu depaseste perioada necesara pentru scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi, in masura in care datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai in scopuri statistice care fac obiectul punerii in aplicare a masurilor tehnice si organizatorice adecvate (limitarea pastrarii);

(f) prelucrate intr-un mod care sa asigure o securitate adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, distrugerii sau deteriorarii accidentale, utilizand masuri tehnice sau organizatorice adecvate (integritate si confidentialitate).

IV. Scopul si baza pentru procesare pentru datele colectate si procesate de XAPT

Temeiul juridic al XAPT pentru prelucrarea datelor personale ale Vizitatorului va fi in orice moment consimtamantul Vizitatorului, prin urmare, numai acele date sunt inregistrate exclusiv, la care v-ati dat in mod expres consimtamantul dumneavoastra in avans si intr-o asemenea masura, adica strict necesar pentru furnizarea serviciului solicitat. Prelucrarea va fi efectuata pana cand consimtamantul va fi dat de catre vizitator sau pana la retragerea acestuia. Regulile de retragere se gasesc in sectiunea X. de mai jos.

XAPT tine evidenta datelor referitoare la afaceri, date corporative; totusi unele date pot fi legate de persoana de contact a unei anumite entitati economice, bugetare sau sociale. Datele referitoare la aceste persoane, in cazul in care sunt furnizate chiar de catre persoana in cauza, sunt prelucrate de catre XAPT. XAPT proceseaza urmatoarele date personale:

(a) numele (date strict necesare identificarii Vizitatorului);
(b) numarul de telefon (date strict necesare pentru a contacta ulterior vizitatorul);
(c) adresa de e-mail (date strict necesare pentru a contacta ulterior vizitatorul).

Prelucrarea acestor date personale este necesara pentru relatia ulterioara adica poate fi relevanta in ceea ce priveste adoptarea deciziilor de afaceri. Furnizand datele cerute va dati consimtamantul ca XAPT sa va poata contacta si sa pastreze datele de contact. Adresa de e-mail pentru furnizarea informatiilor necesare dvs. trebuie sa fie una corecta si sa fie a companiei la care sunteti angajat, prin urmare va sugeram sa nu furnizati adresa de e-mail privata.

Prin inscrierea datelor personale in formularele din site-ul nostru, va exprimati in mod expres consimtamantul pentru ca XAPT sa va trimita informari cu scop comunicativ si promotional pe adresa de e-mail furnizata in formular sau sa fiti contactati prin telefon la numarul de telefon completat in formular.

XAPT isi rezerva dreptul de a sterge datelor personale furnizate fara sa va anunte.

V. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

In general, XAPT impartaseste datele personale ale Vizitatorilor cu companiile din cadrul grupului XAPT, inclusiv compania mama si subsidiare XAPT.

VI. Colectarea si utilizarea datelor

Sunt colectate numai acele date care sunt furnizate in mod voluntar de catre vizitatorii site-ului web. In acest caz, acceptati simultan conditiile de mai jos. In cazul in care furnizati date de contact ale companiei prin intermediul site-ului nostru sau utilizand oricare dintre adresele de e-mail mentionate in paginile site-ului, atunci va dati consimtamantul pentru ca XAPT sa pastreze datele si sa le proceseze in scopul comunicarii, in concordanta cu cerintele legale, in special dispozitiile GDPR. Prin furnizarea datelor dvs., va dati consimtamantul pentru stocarea, transmiterea si folosirea datelor pentru diverse analize in scopuri statistice de catre administrarea interna a XAPT. Vom transfera datele dvs. personale catre terte parti numai cu consimtamantul dvs., daca acest lucru este cerut de cerintele legale, de autoritatile sau de instantele judecatoresti. In astfel de cazuri, datele furnizate de dvs. vor fi prelucrate in mod confidential si ne asiguram ca numai acele persoane indreptatite au acces la date. Persoanele care participa direct la vanzari si la furnizarea de servicii in stransa legatura cu activitatea de vanzare si furnizarea de servicii vor avea acces la datele dvs. personale numai cu consimtamantul dvs. expres.

VII. Transferul international

Datele personale ale vizitatorilor sunt transferate controlorilor de date si procesatorilor de date in afara tarilor din spatiul Economic European, la care Vizitatorul si-a dat consimtamantul expres si informat prin acceptarea prezentei politici de confidentialitate (articolul 49 din GDPR).

Prin actuala politica de confidentialitate, XAPT informeaza Vizitatorul ca este asigurata protejarea adecvata a datelor transferate in ceea ce priveste destinatarul din afara Uniunii Europene afectat de transferul datelor Vizitatorului:

a) prin clauzele standard de protectie a datelor adoptate de Comisie in conformitate cu procedura de examinare mentionata la articolul 93 alineatul (2) din GDPR;

b) clauzele standard de protectie a datelor adoptate de o autoritate de supraveghere si aprobate de Comisie in conformitate cu procedura de examinare mentionata la articolul 93 alineatul (2);

c) un cod de conduita aprobat in conformitate cu articolul 40 din GDPR, impreuna cu angajamentele obligatorii si executorii ale operatorului sau prelucratorului din tara terta de a aplica garantiile corespunzatoare, inclusiv in ceea ce priveste drepturile persoanelor vizate; sau d) un mecanism de certificare aprobat in conformitate cu articolul 42 din GDPR, impreuna cu angajamentele obligatorii si executorii ale operatorului sau prelucratorului din tara terta de a aplica garantiile corespunzatoare, inclusiv in ceea ce priveste drepturile persoanelor vizate. In acest context, XAPT incearca sa-si faca partenerii din tarile terte sa accepte clauzele de esantionare contractuale de protectie a datelor aprobate de Comisia Europeana / Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

VIII. Securitate

XAPT pastreaza datele cu caracter personal furnizate de dvs. in custodie sigura si, prin masuri tehnice si organizatorice adecvate, ia masuri preventive pentru a le asigura securitatea utilizand echipamente tehnice, fizice si administrative. Au fost introduse masuri de siguranta cu un grad adecvat de protectie pentru a evita pierderile accidentale de date, prelucrarea, accesul neautorizat, modificarea sau publicarea acestora.

Se aplica o procedura adecvata pentru tratarea oricaror incalcari presupuse privind protectia datelor si va informam pe dvs. si pe autoritatea afectata despre incalcarea protectiei datelor, daca aceasta notificare este obligatorie in baza cerintelor legale.

IX. Termenii procesarii datelor

Termenul de procesare este de cinci (5) ani de la data incetarii oportunitatii de utilizare a serviciului, avand in vedere faptul ca in acest termen poate aparea o reclamatie civila a XAPT incepand cu expirarea serviciului, datorata activitatii dvs.

X. Drepturile dvs in conformitate cu procesarea datelor

In legatura cu prelucrarea datelor dvs. personale, in ceea ce priveste prevederile GDPR, aveti drepturile enumerate, pe baza carora aveti dreptul:

  • sa cereti accesul la datele dvs. personale (cunoscut in general drept: “dreptul de acces al persoanei vizate”). Pe baza acestui fapt, aveti dreptul sa obtineti copii ale datelor dvs. personale procesate de noi si aveti dreptul sa monitorizati daca prelucrarea noastra este legala.
  • sa solicitati rectificarea datelor dvs. personale prelucrate de noi. Pe aceasta baza aveti dreptul la rectificarea datelor dvs. personale inexacte sau incomplete procesate de noi, insa, in acest caz, este posibil sa fie necesara verificarea credibilitatii datelor nou furnizate.
  • sa solicitati stergerea datelor dvs. personale. Acest lucru va da dreptul la stergerea datelor dvs. personale de catre noi, daca nu exista motive rezonabile pentru prelucrarea ulterioara. De asemenea, puteti solicita stergerea datelor dvs. personale, daca ati contestat cu succes prelucrarea datelor dvs. personale (a se vedea mai jos), in cazul in care informatiile au fost prelucrate in mod ilegal sau in cazul in care suntem obligati sa stergem datele dvs. personale pe baza reglementarilor locale legale. Luati in considerare faptul ca nu putem indeplini cererea dvs. de stergere in orice moment pe baza altor interese legitime, lucru despre care, daca este cazul, va informam in momentul in care adresati solicitarea.
  • sa va opuneti prelucrarii datelor dvs. personale daca prelucrarea se bazeaza pe respectarea interesului nostru legitim (sau a interesului legitim al unei terte parti) si va opuneti procesarii pe baza unor motive legate de situatia dvs. personala, deoarece simtiti ca are un efect asupra drepturilor si libertatilor fundamentale. De asemenea, puteti obiecta daca datele dvs. personale sunt procesate de noi pentru scopuri de marketing direct. In anumite cazuri, suntem indreptatiti sa dovedim ca interesul nostru legitim nu afecteaza drepturile si libertatile dvs. fundamentale.
  • sa solicitati restrictionarea procesarii datelor dvs. personale. Acest lucru va da dreptul de a intrerupe prelucrarea datelor dvs. personale in urmatoarele cazuri: (a) daca ne solicitati sa asiguram exactitatea datelor dvs.; (b) in cazul in care procesarea noastra este ilegala, dar nu intentionati sa va stergeti datele de catre noi; (c) daca ne cereti sa stocam datele, chiar daca nu mai avem nevoie de ele, dar aveti nevoie de ele pentru prezentarea, aplicarea si protejarea revendicarilor legale; sau (d) in cazul in care va opuneti prelucrarii datelor dvs., insa este necesara verificarea existentei unui temei legal legal imperativ.
  • sa solicitati transferul datelor dvs. personale catre dvs. sau catre o terta parte. transferam datele dvs. personale catre dvs. sau catre o terta parte aleasa de dvs. intr-un format structurat, utilizat in general de catre o masina care poate fi citit. Va rugam sa luati in considerare faptul ca acest drept acopera doar datele personale care sunt prelucrate prin efectuarea de mijloace automatizate, la utilizarea carora a fost acordat anterior consimtamantul dvs. si care a fost utilizat pentru executarea contractului.
  • sa va retrageti consimtamantul in orice moment, in timp ce prelucrarea datelor dvs. personale se efectueaza in baza consimtamantului dvs. Cu toate acestea, acest lucru nu afecteaza legalitatea procesarii inainte de retragerea consimtamantului dvs. in cazul in care va retrageti acordul, este posibil sa nu va putem furniza anumite produse sau servicii. Despre cele de mai sus, va notificam in momentul retragerii consimtamantului dvs.

Toate drepturile persoanelor vizate enumerate in prezenta sectiune X. Pot fi exercitate prin intermediul cererii transmise contactelor de mai sus ale XAPT. In conformitate cu articolul 12 din GDPR, XAPT furnizeaza, fara intarzieri nejustificate, informatii privind actiunile intreprinse la cererea persoanei vizate si, in orice caz, in termen de o luna de la primirea cererii. Aceasta perioada poate fi extinsa, daca este cazul, in conformitate cu GDPR. Orice actiuni intreprinse pe baza cererii vor fi furnizate gratuit, cu toate acestea, in cazul in care cererea este vadit nefondata sau excesiva (in special datorita caracterului lor repetitiv), atunci XAPT poate sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative sau sa refuze sa actioneze in legatura cu cererea.

XI. Modificarea si stergerea datelor dvs.

XAPT sterge datele inregistrate in registrele sale in cazul in care conditiile de stocare pe baza cerintelor legale sau a altor titluri juridice nu exista. Bineinteles, puteti solicita modificarea si / sau rectificarea sau stergerea datelor dvs. personale sau corporative in orice moment, in conformitate cu dispozitiile stabilite in sectiunea X de mai sus.

XII. Declaratia utilizatorului

Furnizand datele dvs. pe site-ul nostru de internet, confirmati ca ati devenit constienti si ati citit politica actuala de confidentialitate, pe langa faptul ca acceptati prevederile acesteia ca obligatorii si sunteti in mod voluntar, intr-o maniera informata si acordati in mod expres consimtamantul pentru ca XAPT sa va proceseze datele de contact furnizate in mod voluntar (datele personale stabilite in sectiunea V a prezentei politici de confidentialitate) in scopuri de relatii cu clientii, in conformitate cu prevederile GDPR, actul privind termenii si conditiile de utilizare ale site-ului si politica actuala de confidentialitate. In mod firesc, consimtamantul dvs. poate fi retras in orice moment in conformitate cu cele de mai sus prin oricare dintre contactele inregistrate in sectiunea II. Declarati ca datele furnizate in timpul inregistrarii sunt reale si nu incalca drepturile altor persoane referitoare la personalitate. Recunoasteti ca, in cazul in care datele furnizate de dvs. nu sunt reale, atunci XAPT nu este obligat sa va contacteze.

XIII. Dreptul de a depune plangeri

In cazul in care vizitatorul considera ca drepturile sale au fost incalcate, atunci XAPT sugereaza ca vizitatorii sa initieze consultari cu administratorul de date, contactand direct persoana de contact mentionata mai sus. Daca astfel de consultari nu duc la rezultate sau daca persoana vizata nu intentioneaza sa participe la o astfel de activitate, atunci se poate adresa instantei sau catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Datele de contact pentru ANSPDCP: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania; telefon: +40.318.059.211; website: www.dataprotection.ro